Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 4. novembril 2015 – Tibor Farkas versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága

(kohtuasi C-564/15)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Tibor Farkas

Vastustaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága

Eelotsuse küsimused

Kas käibemaksudirektiivi1 põhimõtetega, eelkõige maksustamise neutraalsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega, mille eesmärk on ennetada maksupettusi, on kooskõlas selline käibemaksuseaduse sätetele tuginev halduspraktika, mille kohaselt maksuhaldur teeb kindlaks kauba soetaja (teenuse saaja) maksuvõla, kui kauba soetaja või teenuse saaja väljastab pöördmaksustamise alla kuuluva tehingu kohta arve otsemaksustamise alusel, deklareerib selle eest tasumisele kuuluva käibemaksu ja tasub ka selle riigieelarvesse ning kauba soetaja (teenuse saaja) kajastab aga arve väljastajale tasutud käibemaksu mahaarvatava käibemaksuna, samas kui kauba soetaja ei saa selle käibemaksu suhtes, mille kohta on kindlaks tehtud maksuvõlg, oma mahaarvamisõigust kasutada?

Kas maksuvõla kindlakstegemine, millega kaasneb ka 50%-lise määraga trahvi tasumise kohustus, on proportsionaalne sanktsioon ebaõige maksumeetodi valiku eest, kui see ei tekitanud riigieelarves maksulaekumiste puudujääki ja rikkumiste kohta andmed puuduvad?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1).