Language of document :

2021 m. vasario 4 d. Sofiyski gradski sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš KT

(Byla C-71/21)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sofiyski gradski sad

Ieškomas asmuo

KT

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl perdavimo tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos 1 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas leidžiama išduoti kitą arešto orderį, siekiant asmenį, kurį Europos Sąjungos valstybė narė atsisakė išduoti remdamasi minėto susitarimo 1 straipsnio 3 dalimi, aiškinama kartu su Europos Sąjungos sutarties 6 straipsniu ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsniu, toje pačioje byloje patraukti baudžiamojon atsakomybėn?

2.    Ar pagal Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl perdavimo tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos 1 straipsnio 3 dalies, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalies ir 67 straipsnio 1 dalies ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6 straipsnio ir 45 straipsnio 1 dalies nuostatas leidžiama, kad valstybė narė, kuriai išsiųstas arešto orderis, vėl priimtų sprendimą toje pačioje byloje, kurioje kita valstybė narė atsisakė perduoti tą patį asmenį, siekiant jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, po to, kai ieškomas asmuo pasinaudojo teise laisvai judėti ir išvyko iš valstybės, kuri atsisakė jį perduoti, į valstybę, kuriai išsiųstas kitas arešto orderis?

____________