Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Senāts) (Latvia) on esittänyt 4.2.2021 – SIA ”PRODEX” v. Valsts ieņēmumu dienests

(asia C-72/21)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Augstākā tiesa (Senāts)

Pääasian asianosaiset

Ensimmäisen oikeusasteen kantaja ja kassaatioasian valittaja: SIA ”PRODEX”

Ensimmäisen oikeusasteen vastaaja ja kassaatioasian vastapuoli: Valsts ieņēmumu dienests

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/871 liitteeseen I, sellaisena kuin se on muutettuna 27.9.2011 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 1006/2011,2 sisältyvää yhdistettyä nimikkeistöä tulkittava siten, että yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 4418 20 voivat sisältyä ovien kehykset, karmit ja kynnykset erillisinä tavaroina?

Kun huomioon otetaan tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 27.9.2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1006/2011 liitteessä I olevan ensimmäisen osan I osaston A kohtaan sisältyvien yhdistetyn nimikkeistön yleisten tulkintasääntöjen 2 säännön a kohdan ensimmäinen virke, voivatko yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 4418 20 sisältyä myös viimeistelemättömät ovien kehykset, ovenkarmit, ovilevyt ja kynnykset, edellyttäen että niillä on täydellisten ja valmiiden ovien kehysten, ovenkarmien ja kynnysten olennaiset ominaisuudet?

Onko pääasiassa riidanalaiset puulevyt ja -listat, joilla on tietty muoto ja viimeistelty ulkoasu, jotka osoittavat objektiivisesti niiden olevan tarkoitettu käytettäväksi ovien, ovien kehysten, ovenkarmien ja kynnysten valmistukseen, mutta jotka on lyhennettävä ennen oven asennusta pituudeltaan sopiviksi ja joihin on tehtävä reikiä kiinnittämistä varten sekä tarvittaessa saranoita ja lukkoja varten, luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 4418 20 vai varsinaisten levyjen tai listojen ominaisuuksien perusteella nimikkeisiin 4411 ja 4412?

____________

1 EYVL 1987, L 256, s. 1.

2 Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 27.9.2011 annettu komission asetus (EU) N:o 1006/2011 (EUVL 2011, L 282, s. 1).