Language of document :

25. juulil 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-73/11)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega hagejat ei lubatud osaleda avaliku konkursi EPSO/AD/181/10 hindamiskeskuse etapis.

Hageja nõuded

Hageja väidab, et Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus peaks:

-    tühistama Euroopa Personalivaliku Ameti (edaspidi "EPSO") 20. augusti 2010. aasta ja 15. septembri 2010. aasta otsuse, millega teda teavitati sellest, et tal ei lubatud osaleda avaliku konkursi EPSO/AD/181/10 hindamiskeskuse etapis (edaspidi "vaidlustatud otsus");

-    tühistada vajalikus osas EPSO 15. aprilli 2011. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema 10. novembri 2010. aasta kaebus eespool nimetatud otsuse peale (edaspidi "rahuldamata jätmise otsus");

-    seetõttu määrata tema taaslülitamine valikumenetlusse, vajadusel koos uute testide korraldamisega;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________