Language of document :

Beroep ingesteld op 1 augustus 2011 - ZZ / Europese Commissie

(Zaak F-76/11)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: R. Guarino, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van het verzoek van de verzoekende partij om toekenning van de ontheemdingstoelage

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van 29 april 2011 nietig verklaren;

dientengevolge, verklaren dat de verzoekende partij recht heeft op de ontheemdingstoelage voorzien in artikel 4 van bijlage VII bij het Ambtenarenstatuut;

de verwerende partij veroordelen tot betaling van die vergoeding vanaf 16 augustus 2010, de datum van indiensttreding van de verzoekende partij, met betaling van vertragingsrente over elke maand tot aan de daadwerkelijke betaling;

de verwerende partij verwijzen in de kosten.

____________