Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 5.12.2012 - Grazyte v. komissio

(Asia F-76/11)

(Henkilöstö - Palkkaus - Ulkomaankorvaus - Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määrätty edellytys - Kymmenen vuoden viitekausi - Alkamisajankohta - Päättymisajankohta - Kansainväliselle järjestölle suoritettujen palvelusjaksojen huomiotta jättäminen - Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan analoginen soveltaminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Diana Grazyte (Utena, Liettua) (edustaja: asianajaja R. Guarino)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi D. Martin, sitten V. Joris, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus nimittävän viranomaisen sen päätöksen kumoamiseksi, jolla hylättiin kantajan vaatimus saada ulkomaankorvausta.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Diana Grazyte vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 319, 29.10.2011, s. 29.