Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 26 февруари 2013 г. — Bojc Golob/Комисия

(Дело F-74/11)1

(Публична служба — Договорно нает служител — Договор за неопределено време — Прекратяване)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Aleksandra Bojc Golob (Domžale, Словения) (представители: A. Blot и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: G. Berscheid и D. Martin)

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на решението на ОУСДН (орган, упълномощен да сключва договори за назначаване) да прекрати договора за неопределено време с жалбоподателяДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда г-жа Bojc Golob да понесе направените от нея съдебни разноски и съдебните разноски на Европейската комисия.