Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2015. szeptember 21-i ítélete – Anagnostu és társai kontra Bizottság

(F-72/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – A 2010. és 2011. évi előléptetési időszak – Referencia szorzótényezők – A személyzeti szabályzat 6. cikkének (2) bekezdése – A 2004. május 1-től és 2011. április 30-ig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti intézkedések – A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 9. cikke – A személyzeti szabályzat 45. cikkének általános végrehajtási rendelkezései – Az előléptetési küszöb megállapítása – Az előléptetett tisztviselők listájára való felvétel elmaradása – Eljáráshoz fűződő érdek)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Anastasios Anagnostu (Woluwe-Saint-Pierre, Belgium) és 24 további felperes (képviselők: L. Levi és A. Blot ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselő: J. Currall meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Egyrészt a 2010. és 2011. évi előléptetési időszakban az AD 13 és AD 14 besorolási fokozatra vonatkozóan az előléptetési küszöböt megállapító határozatok megsemmisítése, másrészt a 2010. évi előléptetési időszakban az AD 13 és AD 14 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájának és a Bizottság azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben megtagadta, hogy jóval több további tisztviselőt léptessen elő AD 12 és AD 13 besorolási fokozatba.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Bizottság 2010. november 26-i azon határozatait, amelyekben nem léptette elő A. Antoulast, D. Brunit, D. Nicolaidou-Kallergist és A. XanthopoulostA Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.Az Európai Bizottság maga viseli költségeinek négy huszonötöd részét, valamint köteles viselni a felpereseknél felmerült költségek négy huszonötöd részét.

____________

1 HL C 290., 2011.10.1., 20. o.