Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 21. septembra spriedums – Anagnostu u.c./Komisija

(lieta F-72/11) 1

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2010. un 2011. gada paaugstināšana amatā – Standarta reizināšanas likmes – Civildienesta noteikumu 6. panta 2. punkts – Pārejas pasākumi laikposmā no 2004. gada 1. maija līdz 2011. gada 30. aprīlim –Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 9. pants – Civildienesta noteikumu 45. panta vispārīgie īstenošanas noteikumi – Paaugstināšanas amatā sliekšņu noteikšana – Neiekļaušana amatā paaugstināto ierēdņu sarakstā – Interese celt prasību

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Anastasios Anagnostu (Woluwe–Saint–Pierre, Beļģija) un 24 pārējie prasītāji (pārstāvji – L. Levi un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvis – J. Currall)

Priekšmets

Prasība, pirmkārt, atcelt lēmumus, ar kuriem 2010. un 2011. gada paaugstināšanas amatā ietvaros noteikti paaugstināšanas amatā sliekšņi AD 13 un AD 14 pakāpei, un otrkārt, atcelt to ierēdņu sarakstu, kas 2010. gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināti amatā AD 13 un AD 14 pakāpē, kā arī atcelt Komisijas netiešo lēmumu, ar ko ir atteikts paaugstināt amatā AD 12 un AD 13 pakāpē lielāku skaitu citu ierēdņuRezolutīvā daļa:atcelt Eiropas Komisijas 2010. gada 26. novembra lēmumus nepaaugstināt amatā Antoulas k–gu, Bruni k–dzi, Nicolaidou–Kallergis k–dzi un Xanthopoulos k–gu;pārējā daļā prasību noraidīt;Eiropas Komisija sedz četras divdesmit piektās daļas no saviem tiesāšanās izdevumiem, kā arī atlīdzina četras divdesmit piektās daļas no prasītāju tiesāšanās izdevumiem;pārējie prasītāji, izņemot Antoulas k–gu, Bruni k–dzi, Nicolaidou–Kallergis k–dzi un Xanthopoulos k–gu sedz divdesmit vienu divdesmit piekto daļu no saviem tiesāšanās izdevumiem, kā arī atlīdzina divdesmit vienu divdesmit piekto daļu no Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumiem.

____________

1     OV C 290, 1.10.2011., 20. lpp.