Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 21 september 2015 – Anagnostu e.a. / Commissie

(Zaak F-72/11)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Bevordering – Bevorderingsrondes 2010 en 2011 – Vermenigvuldigingsfactoren – Artikel 6, lid 2, van het Statuut – Overgangsmaatregelen voor de periode van 1 mei 2004 tot en met 30 april 2011 –Artikel 9 van bijlage XIII bij het Statuut – Artikel 9 van bijlage XIII bij het Statuut – Algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 45 van het Statuut – Vaststelling van bevorderingsdrempels – Niet-plaatsing op de lijst van bevorderde ambtenaren – Procesbelang)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Anastasios Anagnostu (Sint-Pieters-Woluwe, België), en 24 andere verzoekers (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordiger: J. Currall, gemachtigde)

Voorwerp

Verzoek om, enerzijds, nietigverklaring van de besluiten tot vaststelling van de drempels voor bevordering tot de rangen AD 13 en AD 14 in de bevorderingsronden 2010 en 2011 en, anderzijds, nietigverklaring van de lijst van ambtenaren die in de bevorderingsronde 2010 zijn bevorderd tot de rangen AD 13 en AD 14, en nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de Commissie houdende weigering om een veel groter aantal andere ambtenaren te bevorderen tot de rangen AD 12 of AD 13

Dictum

De besluiten van de Europese Commissie van 26 november 2010 om de heer Antoulas, mevrouw Bruni, mevrouw Nicolaidou-Kallergis en de heer Xanthopoulos niet te bevorderen, worden nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Commissie draagt vier vijfentwintigste van haar eigen kosten en wordt verwezen in vier vijfentwintigste van de kosten van verzoekers.

De andere verzoekers dan de heer Antoulas, mevrouw Bruni, mevrouw Nicolaidou-Kallergis en de heer Xanthopoulos dragen eenentwintig vijfentwintigste van hun eigen kosten en worden verwezen in eenentwintig vijfentwintigste van de kosten van de Europese Commissie.

____________

1     PB C 290 van 1.10.2011, blz. 20.