Language of document :

24. novembril 2020 esitatud hagi – Schmid versus EUIPO - Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE)

(kohtuasi T-700/20)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Gabriele Schmid (Halbenrain, Austria) (esindaja: advokaat A. Ginzburg)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Austria)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sinist, kollast rohelist ja (kreemikas-) valget värvi ELi kujutismärk Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE – ELi kaubamärk nr 10 108 454

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 23. septembri 2020. aasta otsus asjas R 2186/2019-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Rikutud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkti a koostoimes artikli 7 lõike 1 punktiga i.

____________