Language of document : ECLI:EU:F:2011:38

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(tretji senat)

z dne 13. aprila 2011

Zadeva F‑29/09 REV

Giorgio Lebedef in Trevor Jones

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Revizija sodbe – Novo dejstvo – Neobstoj – Nedopustnost“

Predmet:      Zahteva G. Lebedefa in T. Jonesa za revizijo sodbe Sodišča za uslužbence z dne 30. septembra 2010 v zadevi Lebedef in Jones proti Komisiji (F‑29/09).

Odločitev:      Zahteva za revizijo se zavrže kot nedopustna. Tožeči stranki nosita vse stroške. Svet Evropske unije, intervenient v podporo predlogom Komisije, nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Postopek – Revizija sodbe – Pogoji dopustnosti zahteve – Novo dejstvo – Pojem

(Statut Sodišča, člen 44)

2.      Postopek – Revizija sodbe – Pogoji dopustnosti zahteve – Novo dejstvo – Dokazno breme

(Statut Sodišča, člen 44, prvi odstavek; Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 119(2))

1.      Iz člena 44, prvi odstavek, Statuta Sodišča izhaja, da mora zahteva za revizijo temeljiti na odkritju enega ali več dejstev iz obdobja pred izrekom zadevne sodbe, ki pa jih Sodišče za uslužbence in stranka, ki zahteva revizijo, nista poznala in lahko odločilno vplivajo na vsebino sodbe. V skladu z drugim odstavkom navedenega člena lahko sodišče, ki mu je zadeva predložena, zadevo vsebinsko preuči le, če ugotovi obstoj novega dejstva, zanj prizna značilnosti, na podlagi katerih je mogoče začeti revizijski postopek, in zato razglasi dopustnost zahteve.

(Glej točko 22.)

2.      Stranka, ki vloži zahtevo za revizijo sodbe Sodišča za uslužbence, mora v skladu s členom 44, prvi odstavek, Statuta Sodišča in členom 119(2) Poslovnika Sodišča za uslužbence dokazati, da je dejstva, ki so se pojavila pred izrekom sodbe in s katerimi je mogoče po njenih navedbah utemeljiti revizijo sodbe, odkrila šele po njenem izreku.

(Glej točko 24.)