Language of document :

Sag anlagt den 27. marts 2009 - Ingo Hanschmann mod Europol

(Sag F-27/09)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Ingo Hanschmann (Haag, Nederlandene) (ved avocat P. de Casparis)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen af 12. juni 2008, hvorved sagsøgeren fik meddelelse om, at der ikke var mulighed for at tilbyde ham en fast stilling, og af afgørelsen af 7. januar 2009 om afslag på klagen over den første afgørelse

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 12. juni 2008, hvorved Europol meddelte sagsøgeren, at det ikke var muligt at tilbyde ham fastansættelse, samt af afgørelsen af 7. januar 2009, hvorved han fik afslag på den klage, han havde indgivet over afgørelsen af 12. juni 2008.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________