Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 27. martā - Ingo Hanschmann/Eiropols

(lieta F-27/09)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ingo Hanschmann, Hāga (Nīderlande) (pārstāvis - P. de Casparis, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

Strīda priekšmets un apraksts

2008. gada 12. jūnija lēmuma, ar kuru prasītājs ir informēts par nespēju piedāvāt viņam pastāvīgu amatu, kā arī 2009. gada 7. janvāra lēmuma, ar kuru ir noraidīta sūdzība par pirmo lēmumu, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2008. gada 12. jūnija lēmumu, ar kuru atbildētājs ir prasītājam norādījis, ka nespēj viņam piedāvāt pastāvīgas darba tiesiskās attiecības, kā arī 2009. gada 7. janvāra lēmumu par sūdzību, kurā norādīts, ka iebildumi, kurus prasītājs ir izvirzījis pret 2008. gada 12. jūnija lēmumu, nav pamatoti;

piespriest Eiropolam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________