Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 - Kipp/Oficiul European de Poliție (Europol)

(Cauza F-28/09)1

(Funcție publică - Personal al Europol - Nereînnoirea unui contract - Contract cu durată nedeterminată - Articolul 6 din Statutul personalului Europol - Principiul respectării dreptului la apărare)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: Michael Kipp (Haga, Țările de Jos) (reprezentanți: inițial P. de Casparis, avocat, iar ulterior de W. J. Dammingh și N. D. Dane, avocați)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol) (reprezentanți: D. Neumann și D. El Khoury, agenți, asistați de B. Wägenbaur și R. Van der Hout, avocați)

Obiectul

Anularea deciziei din 12 iunie 2008 prin care reclamantul este informat în legătură cu imposibilitatea de a i se oferi un post permanent, precum și a deciziei din 7 ianuarie 2009 de respingere a reclamației introduse împotriva primei decizii.

Dispozitivul

Anulează decizia din 12 iunie 2008 prin care Oficiul European de Poliție (Europol) a refuzat să acorde domnului Kipp un contract cu durată nedeterminată.

Obligă Europol la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 167, 18.07.09, p. 25.