Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 30.9.2010 - Lebedef ja Jones v. komissio

(Asia F-29/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Palkkaus - Henkilöstösääntöjen 64 artikla - Henkilöstösääntöjen liitteessä XI olevat 3 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta ja 9 artikla - Korjauskerroin - Yhdenvertainen kohtelu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Georgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) ja Trevor Jones (Ernzen, Luxemburg) (edustajat: asianajajat F. Frabetti ja J.-Y. Vergnaud)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: K. Zieleśkiewicz ja M. Bauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla kieltäydytään nostamasta Luxemburgissa maksettavien palkkojen ostovoimaa samalle tasolle Brysselissä maksettavien palkkojen ostovoiman kanssa, ja toissijaisesti vaatimus kantajien palkkalaskelmien mitätöimisestä 15.6.2008 lähtien

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Georgio Lebedef ja Trevor Jones velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut lukuun ottamatta Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikuluja.

Euroopan unionin neuvosto, joka on asiassa väliintulijana, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 129, 6.6.2009, s. 21.