Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 28. maijā – ZZ/Komisija

(lieta F-57/12)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – G. Cipresa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu samazināt prasītāja invaliditātes pabalstu par 2011. gada jūniju–septembri

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumu, ciktāl tāds pastāv, ultraque incerta sunt, ar ko ir noraidīts 2011. gada 19. oktobra lūgums;

atcelt Komisijas lēmumu, ciktāl tāds pastāv, ultraque incerta sunt, ar ko ir noraidīta 2011. gada 20. oktobra sūdzība;

atcelt ikvienu lēmumu, ja un ciktāl tādi pastāv, ultraque incerta sunt, pamatojoties uz kuru Komisija no katra invaliditātes pabalsta ikmēneša summas, kas prasītājam pienākas par 2011. gada jūniju–septembri, prettiesiski ir atskaitījusi naudas summas kopumā EUR 1661 apmērā, un atcelt lēmumus, ja un ciktāl tādi pastāv, veikt šādus atskaitījumus;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam EUR 1661, kam pieskaitīti procenti par minēto summu pēc likmes 15 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 2011. gada 27. oktobra līdz pilnīgas šīs summas samaksas dienai;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.