Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.10.2013 – BF v. Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-59/12)1

(Henkilöstö – Nimittäminen – Johtajan viran täyttäminen – Ilmoitus avoimesta virasta – Virkamiehelle vastaisen toimen puuttuminen – Tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: BF (Luxembourg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: T. Kennedy ja J. Vermer, avustajanaan asianajaja D. Waelbroeck)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöosaston johtajan avointa virkaa koskevan ilmoituksen ECA/2011/67 kumoamista.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

BF vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 227, 28.7.2012, s. 38.