Language of document :

Kanne 26.11.2015 – Sulayr Global Service v. SMHV – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(Asia T-685/15)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Sulayr Global Service, SL (Valle del Zalabi, Espanja) (edustajat: asianajajat P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ja E. Armero Lavie)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Sulayr Calidad, SL (Granada, Espanja)

Menettely SMHV:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen malli: Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosat ”sulayr GLOBAL SERVICE” – Rekisteröintihakemus nro 11 960 515

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 23.9.2015 asiassa R 149/2015-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä katsotaan, että luokkaan 40 kuuluvat palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, ja luokkaan 42 kuuluvat aikaisemman tavaramerkin kattamat palvelut ovat samankaltaiset ja että niiden välillä on näin ollen sekaannusvaara

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 60 artiklaa ja asetuksen N:o 2868/95 49 säännön 1 kohtaa on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklaa on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.

____________