Language of document :

A Törvényszék 2017. október 26-i ítélete – Sulayr Global Service kontra /EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(T-382/16. sz. ügy)1

(„Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A sulayr GLOBAL SERVICE európai uniós ábrás védjegy bejelentése – SULAYR korábbi nemzeti szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – A szolgáltatások hasonlóságának hiánya – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Sulayr Global Service, SL (Valle del Zalabi, Spanyolország) (képviselők: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal és E. Armero Lavie ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő kezdetben: Palmero Cabezas, később J. Crespo Carrillo meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Sulayr Calidad, SL (Granada, Spanyolország) (képviselők kezdetben: E. Bayo de Gispert és G. Hinarejos Mulliez, később G. Hinarejos Mulliez és I. Valdelomar Serrano ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Sulayr Calidad és a Sulayr Global Service közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. szeptember 23-án hozott határozata (R 149/2015-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) első fellebbezési tanácsának 2015. szeptember 23-án hozott határozatát (R 149/2015-1. sz. ügy) hatályon kívül helyezi abban a részében, amelyben az helyt adott a bejelentett védjegynek a 40. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában történő lajstromozása ellen irányuló felszólalásnak.

    Az EUIPO maga viseli saját költségeit, valamint a Sulayr Global Service, SL részéről a Törvényszék előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségeket.

A Sulayr Calidad, SL maga viseli a Törvényszék előtti eljárás során felmerült saját költségeit, valamint a Sulayr Global Service részéről az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárással kapcsolatban szükségszerűen felmerült költségeket.

____________

1     HL C 38., 2016.2.1.