Language of document :

Vispārējās tiesas 2017. gada 26. oktobra spriedums – Sulayr Global Service/EUIPO – Sulayr Calidad (“sulayr GLOBAL SERVICE”)

(Lieta T-685/15) 1

Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “sulayr GLOBAL SERVICE” reģistrācijas pieteikums – Agrāka valsts vārdiska preču zīme “SULAYR” – Relatīvs atteikuma pamats – Pakalpojumu līdzības neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (EK) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sulayr Global Service, SL (Valle del Zalabi, Spānija) (pārstāvji – P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal un E. Armero Lavie, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji – sākotnēji S. Palmero Cabezas, vēlāk – J. Crespo Carrillo)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Sulayr Calidad, SL (Granāda, Spānija) (pārstāvji – sākotnēji E. Bayo de Gispert un G. Hinarejos Mulliez, vēlāk G. Hinarejos Mulliez un I. Valdelomar Serrano, advokāti)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 23. septembra lēmumu lietā R 149/2015-1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Sulayr Calidad un Sulayr Global Service

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 23. septembra lēmumu lietā R 149/2015-1 daļā, kurā apmierināti iebildumi, ciktāl tie izvirzīti pret pieteiktās preču zīmes reģistrāciju attiecībā uz 40. klasē ietilpstošajiem pakalpojumiem;

EUIPO sedz savus, kā arī atlīdzina Sulayr Global Service, SL tiesāšanās izdevumus tiesvedībā Vispārējā tiesā;

Sulayr Calidad, SL sedz savus tiesāšanās izdevumus tiesvedībā Vispārējā tiesā, kā arī atlīdzina nepieciešamos izdevumus, kas Sulayr Global Service radušies procesā EUIPO Apelācijas padomē.

____________

1     OV C 38, 1.2.2016.