Language of document :

Arrest van het Gerecht van 26 oktober 2017 – Sulayr Global Service/EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(Zaak T-685/15)1

[„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk sulayr GLOBAL SERVICE – Ouder nationaal woordmerk SULAYR – Relatieve weigeringsgrond – Geen soortgelijke diensten – Article 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Sulayr Global Service, SL (Valle del Zalabi, Spanje) (vertegenwoordigers: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal en E. Armero Lavie, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk vertegenwoordigd door S. Palmero Cabezas, vervolgens door J. Crespo Carrillo, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: Sulayr Calidad, SL (Granada, Spanje) (vertegenwoordigers: aanvankelijk vertegenwoordigd door E. Bayo de Gispert en G. Hinarejos Mulliez, vervolgens door G. Hinarejos Mulliez en I. Valdelomar Serrano, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 23 september 2015 (zaak R 149/2015-1), inzake een oppositieprocedure tussen Sulayr Calidad en Sulayr Global Service

Dictum

De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 23 september 2015 (zaak R 149/2015-1) wordt vernietigd voor zover daarbij de oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor diensten van klasse 40 is toegewezen.

Het EUIPO zal zijn eigen kosten dragen alsook de kosten die Sulayr Global Service, SL, heeft gedragen in het kader van de procedure voor het Gerecht.

Sulayr Calidad, SL, zal haar eigen kosten dragen in het kader van de procedure voor het Gerecht alsook de door Sulayr Global Service noodzakelijk gemaakte kosten in het kader van de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO.

____________

1     PB C 38 van 1.2.2016.