Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 26 octombrie 2017 – Sulayr Global Service/ EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(Cauza T-685/15)1

[„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative sulayr GLOBAL SERVICE – Marca națională verbală anterioară SULAYR – Motiv relativ de refuz – Lipsa de similitudine a serviciilor – Articolul 8 alineatul (1) litera (b), din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b), din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

Limba de procedură: spaniola

Părţile

Reclamantă: Sulayr Global Service, SL (Valle de Zalabi, Spania) (reprezentanţi: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal și E. Armero Lavie, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentanţi: inițial S. Palmero Cabezas, ulterior J. Crespo Carrillo, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: Sulayr Calidad, SL (Granada, Spania) (reprezentanţi: inițial E. Bayo de Gispert și G. Hinarejos Mulliez, ulterior G. Hinarejos Mulliez și I. Valdelomar Serrano, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a EUIPO din 23 septembrie 2015 (cauza R 149/2015-1) privind o procedură de opoziție între Sulayr Calidad și Sulayr Global Service

Dispozitivul

Anulează decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 23 septembrie 2015 (cauza R 149/2015-1) în partea în care a admis opoziția în măsura în care era formulată împotriva înregistrării mărcii solicitate pentru servicii din clasa 40.

EUIPO suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Sulayr Global Service, SL în cadrul procedurii care s-a aflat pe rolul Tribunalului.

Sulayr Calidad, SL suportă propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii care s-a aflat pe rolul Tribunalului, precum și cheltuielile necesare efectuate de Sulayr Global Service în cadrul procedurii care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO.

____________

1     JO C 38, 1.2.2016.