Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2017 – Sulayr Global Service/EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE

(Zadeva T-685/15)1

(Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije sulayr GLOBAL SERVICE – Prejšnja nacionalna besedna znamka SULAYR – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj podobnosti storitev – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (zdaj člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Sulayr Global Service, SL (Valle del Zalabi, Španija) (zastopniki: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal in E. Armero Lavie, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: sprva S. Palmero Cabezas, nato J. Crespo Carrillo, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Sulayr Calidad, SL (Granada, Španija) (zastopniki: sprva E. Bayo de Gispert in G. Hinarejos Mulliez, nato G. Hinarejos Mulliez et I. Valdelomar Serrano, odvetniki)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 23. septembra 2015 (zadeva R 149/2015-1) glede postopka z ugovorom med družbama Sulayr Calidad in Sulayr Global Service.

Izrek

Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 23. septembra 2015 (zadeva R 149/2015-1) se razveljavi v delu, v katerem je bil sprejet ugovor zoper registracijo znamke za storitve iz razreda 40.

EUIPO nosi svoje stroške in stroške družbe Sulayr Global Service, SL, v postopku pred Splošnim sodiščem.

Družba Sulayr Calidad, SL, nosi svoje stroške v postopku pred Splošnim sodiščem ter nujne izdatke družbe Sulayr Global Service v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO.

____________

1 UL C 38, 1.2.2016.