Language of document : ECLI:EU:T:2017:761

Rettens dom (Niende Afdeling) af 26. oktober 2017 –
Sulayr Global Service mod EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(Sag T-685/15)

»EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket sulayr GLOBAL SERVICE – ældre nationalt ordmærke SULAYR – relativ registreringshindring – manglende lighed mellem tjenesteydelserne – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]«

1.      EU-varemærker – definition og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – bedømmelseskriterier

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 23 og 24)

2.      EU-varemærker – definition og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – lighed mellem de berørte varer eller tjenesteydelser – bedømmelseskriterier

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 26)

3.      EU-varemærker – definition og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – lighed mellem de berørte varer eller tjenesteydelser – varer eller tjenesteydelser, der supplerer hinanden

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 33 og 34)

4.      EU-varemærker – klagesag – søgsmål ved Unionens retsinstanser – rettens kompetence – prøvelse af lovligheden af appelkamrenes afgørelser

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 65, stk. 2)

(jf. præmis 39)

5.      EU-varemærker – definition og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – figurmærket sulayr GLOBAL SERVICE og ordmærket SULAYR

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 47-49)

Angående

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 23. september 2015 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 149/2015-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Sulayr Calidad og Sulayr Global Service.

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 23. september 2015 af Første Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 149/2015-1) annulleres, idet den tog indsigelsen til følge, for så vidt som den var rejst mod registrering af det ansøgte varemærke for tjenesteydelser i klasse 40.

2)

EUIPO bærer sine egen omkostninger og betaler de af Sulayr Global Service, SL afholdte omkostninger med henblik på sagens behandling for Retten.

3)

Sulayr Calidad, SL bærer sine egne omkostninger i forbindelse med sagens behandling for Retten og betaler de nødvendige omkostninger afholdt af Sulayr Global Service med henblik på sagens behandling for appelkammeret ved EUIPO.