Language of document : ECLI:EU:T:2017:761

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 26ης Οκτωβρίου 2017
– Sulayr Global Service κατά EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(Υπόθεση T685/15)

«Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης sulayr GLOBAL SERVICE – Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα SULAYR – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Έλλειψη ομοιότητας των υπηρεσιών – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]»

1.      Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ορισμός και κτήση του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου – Ανακοπή από τον δικαιούχο προγενέστερου πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες – Κίνδυνος συγχύσεως με το προγενέστερο σήμα – Κριτήρια εκτιμήσεως

(Κανονισμός 207/2009 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο βʹ)

(βλ. σκέψεις 23, 24)

2.      Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ορισμός και κτήση του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου – Ανακοπή από τον δικαιούχο προγενέστερου πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες – Ομοιότητα των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών – Κριτήρια εκτιμήσεως

(Κανονισμός 207/2009 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο βʹ)

(βλ. σκέψη 26)

3.      Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ορισμός και κτήση του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου – Ανακοπή από τον δικαιούχο προγενέστερου πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες – Ομοιότητα των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών – Συμπληρωματικός χαρακτήρας των προϊόντων ή των υπηρεσιών

(Κανονισμός 207/2009 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο βʹ)

(βλ. σκέψεις 33, 34)

4.      Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία προσφυγής – Προσφυγή ενώπιον του δικαστή της Ένωσης – Αρμοδιότητα του Γενικού Δικαστηρίου – Έλεγχος της νομιμότητας των αποφάσεων των τμημάτων προσφυγών

(Κανονισμός 207/2009 του Συμβουλίου, άρθρο 65 § 2)

(βλ. σκέψη 39)

5.      Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ορισμός και κτήση του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου – Ανακοπή από τον δικαιούχο προγενέστερου πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες – Κίνδυνος συγχύσεως με το προγενέστερο σήμα – Εικονιστικό σήμα sulayr GLOBAL SERVICE και λεκτικό σήμα SULAYR

(Κανονισμός 207/2009 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο βʹ)

(βλ. σκέψεις 47-49)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 (υπόθεση R 149/2015‑1), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ των Sulayr Calidad και Sulayr Global Service.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 (υπόθεση R 149/2015‑1), κατά το μέρος που δέχτηκε την ανακοπή, καθόσον αυτή είχε ασκηθεί κατά της καταχωρίσεως του σήματος του οποίου είχε ζητηθεί η καταχώριση για τις υπηρεσίες της κλάσεως 40.

2)

Το EUIPO φέρει τα δικαστικά του έξοδα καθώς και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Sulayr Global Service, SL, όσον αφορά την ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου διαδικασία.

3)

Η Sulayr Calidad, SL, φέρει τα δικαστικά της έξοδα όσον αφορά την ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου διαδικασία καθώς και τα αναγκαία έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Sulayr Global Service όσον αφορά την ενώπιον του τμήματος προσφυγών του EUIPO διαδικασία.