Language of document : ECLI:EU:T:2017:761

Üldkohtu (üheksas koda) 26. oktoobri 2017. aasta otsus – Sulayr Global Service vs. EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(kohtuasi T685/15)

Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi sulayr GLOBAL SERVICE taotlus – Varasem siseriiklik sõnamärk SULAYR – Suhteline keeldumispõhjus – Teenuste sarnasuse puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

1.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus – Hindamiskriteeriumid

(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b)

(vt punktid 23 ja 24)

2.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Asjaomaste kaupade või teenuste sarnasus – Hindamiskriteeriumid

(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b)

(vt punkt 26)

3.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Asjaomaste kaupade või teenuste sarnasus – Vastastikku täiendavad kaubad või teenused

(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b)

(vt punktid 33 ja 34)

4.      Euroopa Liidu kaubamärk – Kaebemenetlus – Liidu kohtusse esitatud hagi – Üldkohtu pädevus – Apellatsioonikodade otsuste õiguspärasuse kontrollimine

(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 65 lõige 2)

(vt punkt 39)

5.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus – Kujutismärk sulayr GLOBAL SERVICE ja sõnamärk SULAYR

(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b)

(vt punktid 47–49)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 23. septembri 2015. aasta otsuse (asi R 149/2015‑1) peale, mis käsitleb Sulayr Calidadi ja Sulayr Global Service’i vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) esimese apellatsioonikoja 23. septembri 2015. aasta otsus (asi R 149/2015‑1) osas, milles rahuldati taotletava kaubamärgi registreerimisele esitatud vastulause seoses klassi 40 kuuluvate teenustega.

2.

Jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Sulayr Global Service, SLi kohtukulud Üldkohtu menetluses.

3.

Jätta Sulayr Calidad, SLi kohtukulud Üldkohtu menetluses tema enda kanda ja mõista temalt välja Sulayr Global Service’i vältimatud kulud EUIPO apellatsioonikoja menetluses.