Language of document : ECLI:EU:T:2017:761

2017 m. spalio 26 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas
Sulayr Global Service / EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(Byla T685/15)

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „sulayr GLOBAL SERVICE“ paraiška – Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas SULAYR – Santykinis atmetimo pagrindas – Paslaugų panašumo nebuvimas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/2001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)“

1.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas – Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu – Vertinimo kriterijai

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 23, 24 punktus)

2.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas – Atitinkamų prekių ar paslaugų panašumas – Vertinimo kriterijai

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 26 punktą)

3.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas – Atitinkamų prekių ar paslaugų panašumas – Papildomas prekių ir paslaugų pobūdis

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 33, 34 punktus)

4.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Apskundimo procedūra – Ieškinys Sąjungos teisme – Bendrojo Teismo kompetencija – Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumo kontrolė

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnio 2 dalis)

(žr. 39 punktą)

5.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas – Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu –Vaizdinis prekių ženklas „sulayr GLOBAL SERVICE“ ir žodinis prekių ženklas SULAYR

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 47–49 punktus)

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. rugsėjo 23 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 149/2015‑1), susijusio su protesto procedūra tarp Sulayr Calidad ir Sulayr Global Service.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. rugsėjo 23 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 149/2015‑1) tiek, kiek juo patenkinamas protestas dėl prekių ženklo įregistravimo 40 klasės paslaugoms.

2.

EUIPO padengia savo ir Sulayr Global Service, SL dėl proceso Bendrajame Teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Sulayr Calidad, SL padengia savo dėl proceso Bendrajame Teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas ir Sulayr Global Service dėl procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje patirtas būtinąsias išlaidas.