Language of document : ECLI:EU:T:2017:761

Wyrok Sądu (dziewiąta izba) z dnia 26 października 2017 r. –
Sulayr Global Service / EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(sprawa T685/15)

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego sulayr GLOBAL SERVICE – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SULAYR – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak podobieństwa usług – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

1.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Kryteria oceny

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 23, 24)

2.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Podobieństwo rozpatrywanych towarów lub usług – Kryteria oceny

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 26)

3.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Podobieństwo rozpatrywanych towarów lub usług – Komplementarność towarów lub usług

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 33, 34)

4.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu Unii – Właściwość Sądu – Kontrola zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 65 ust. 2)

(zob. pkt 39)

5.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Graficzny znak towarowy sulayr GLOBAL SERVICE i słowny znak towarowy SULAYR

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 47–49)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 23 września 2015 r. (sprawa R 149/2015‑1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Sulayr Calidad a Sulayr Global Service.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 23 września 2015 r. (sprawa R 149/2015‑1) w zakresie dotyczącym uwzględnienia sprzeciwu w części, w jakiej został on wniesiony wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów należących do klasy 40.

2)

EUIPO pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Sulayr Global Service, SL, w związku z postępowaniem przed Sądem.

3)

Sulayr Calidad, SL, pokrywa własne koszty w związku z postępowaniem przed Sądem oraz niezbędne koszty poniesione przez Sulayr Global Service w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą EUIPO.