Language of document : ECLI:EU:T:2017:761

Hotărârea Tribunalului (Camera a noua) din 26 octombrie 2017 –
Sulayr Global Service/EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(Cauza T685/15)

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative sulayr GLOBAL SERVICE – Marca națională verbală anterioară SULAYR – Motiv relativ de refuz – Lipsa de similitudine a serviciilor – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”

1.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Criterii de apreciere

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 23 și 24)

2.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Similitudine între produsele sau serviciile vizate – Criterii de apreciere

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctul 26)

3.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Similitudine între produsele sau serviciile vizate – Caracter complementar al produselor sau al serviciilor

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 33 și 34)

4.      Marcă a Uniunii Europene – Procedura căii de atac – Acțiune în fața instanței Uniunii – Competența Tribunalului – Controlul legalității deciziilor camerelor de recurs

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 65 alin. (2)]

(a se vedea punctul 39)

5.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Marca figurativă sulayr GLOBAL SERVICE și marca verbală SULAYR

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 47-49)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a EUIPO din 23 septembrie 2015 (cauza R 149/2015‑1) privind o procedură de opoziție între Sulayr Calidad și Sulayr Global Service

Dispozitivul

1)

Anulează decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 23 septembrie 2015 (cauza R 149/2015‑1) în partea în care a admis opoziția formulată împotriva înregistrării mărcii solicitate pentru servicii din clasa 40.

2)

EUIPO suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Sulayr Global Service, SL în cadrul procedurii care s‑a aflat pe rolul Tribunalului.

3)

Sulayr Calidad, SL suportă propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii care s‑a aflat pe rolul Tribunalului, precum și cheltuielile necesare efectuate de Sulayr Global Service în cadrul procedurii care s‑a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO.