Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 26. února 2021 – Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š, D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I. v. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Věc C-128/21)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š, D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I.

Odpůrce: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Předběžné otázky

1.    Musí být čl. 101 odst. 1 SFEU vykládán tak, že jsou notáři Litevské republiky při výkonu činnosti související s vysvětleními přijatými Notářskou komorou, která jsou popsána v projednávané věci, podniky ve smyslu článku 101 SFEU?

2.    Musí být čl. 101 odst. 1 SFEU vykládán tak, že vysvětlení přijatá litevskou Notářskou komorou, která jsou popsána v projednávané věci, představují rozhodnutí sdružení ve smyslu čl. 101 odst. 1 SFEU?

3.    V případě kladné odpovědi na druhou otázku: je účelem nebo důsledkem těchto vysvětlení vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu pro účely čl. 101 odst. 1 SFEU?

4.    Musí být tato vysvětlení popsaná v projednávané věci při rozhodování o možném porušení čl. 101 odst. 1 SFEU posuzována v souladu s kritérii stanovenými v bodě 97 rozsudku ve věci Wouters? 1

5.    V případě kladné odpovědi na čtvrtou otázku: představují cíle uváděné navrhovateli, tedy sjednocení notářské činnosti, vyplnění mezery v právní úpravě, ochrana zájmů spotřebitelů, zachování zásad rovného zacházení se spotřebiteli a přiměřenosti a ochrana notářů před neoprávněnou občanskoprávní odpovědností, legitimní cíle při posuzování těchto vysvětlení v souladu s kritérii stanovenými v bodě 97 rozsudku ve věci Wouters?

6.    V případě kladné odpovědi na pátou otázku: je třeba mít za to, že omezení stanovená v uvedených vysvětleních přesahují míru nezbytnou pro zajištění dosažení legitimních cílů?

7.    Musí být článek 101 SFEU vykládán tak, že lze mít za to, že notáři, kteří byli členy představenstva, porušili uvedený článek a může jim být uložena sankce z důvodu, že se podíleli na přijetí vysvětlení popsaných v projednávané věci, když vykonávali činnost jako notáři?

____________

1 Rozsudek ze dne 19. února 2002, C-309/99, EU:C:2002:98.