Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

     RETTENS DOM

     af 26. november 2002

i de forenede sager T-74/00, T-76/00, T-83/00 ( T-85/00, T-132/00, T-137/00 og T-141/00, Artegodan GmbH m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber(1)

    ("Humanmedicinske lægemidler ( fællesskabsvoldgiftsprocedurer ( tilbagekaldelse af markedsføringstilladelser ( kompetence ( kriterier for tilbagekaldelse ( anoreksika: amfepramon, clobenzorex,

fenproporex, norpseudoephedrin, phentermin ( direktiv 65/65/EØF og 75/319/EØF")

    (Processprog: tysk, engelsk og fransk)

I de forenede sager T-74/00, T-76/00, T-83/00 ( T-85/00, T-132/00, T-137/00 og T-141/00, Artegodan GmbH, Lüchow (Tyskland), ved Rechtsanwalt U. Doepner, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger i sag T-74/00, Bruno Farmaceutici SpA, Rom (Italien), Essential Nutrition Ltd, Brough (Det Forenede Kongerige), Hoechst Marion Roussel Ltd, Denham (Det Forenede Kongerige), Hoechst Marion Roussel SA, Bruxelles (Belgien), Marion Merell SA, Puteaux (Frankrig), Marion Merell SA, Barcelona (Spanien), Sanova Pharma GmbH, Wien (Østrig), Temmler Pharma GmbH & Co. KG, Marburg (Tyskland), ved Rechtsanwälte B. Sträter og M. Ambrosius, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøgere i sag T-76/00, Schuck GmbH, Schwaig (Tyskland), ved Rechtsanwälte B. Sträter og M. Ambrosius, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger i sag T-83/00, Laboratórios Roussel Lda, Mem Martins (Portugal), ved Rechtsanwälte B. Sträter og M. Ambrosius, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger i sagerne T-84/00 og T-85/00, Laboratoires Roussel Diamant SARL, Puteaux (Frankrig), ved Rechtsanwälte B. Sträter og M. Ambrosius, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger i sag T-84/00, Roussel Iberica SA, Barcelona (Spanien), ved Rechtsanwälte B. Sträter og M. Ambrosius, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger i sag T-85/00, Gerot Pharmazeutika GmbH, Wien (Østrig), ved Rechtsanwalt K. Grigkar, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger i sag T-132/00, Cambridge Healthcare Supplies Ltd, Norfolk (Det Forenede Kongerige), ved barristers D. Vaughan og K. Bacon, og solicitor S. Davis, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger i sag T-137/00, Laboratoires pharmaceutiques Trenker SA, Bruxelles (Belgien), ved avocats L. Defalque og X. Leurquin, og med valgt adresse i Luxembourg, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (befuldmægtigede: H. Støvlbæk, R. Wainwright og B. Wägenbaur), angående en påstand om annullation af Kommissionens beslutninger af 9. marts 2000 om tilbagekaldelse af markedsføringstilladelserne for humanlægemidler, som for så vidt angår sagerne T-74/00, T-76/00 og T-141/00 indeholder "amfepramon" (K(2000) 453), for så vidt angår sagerne T-83/00 ( T-85/00 bl.a. indeholder "norpseudoephedrin", "clobenzorex" og "fenproporex" (K(2000) 608), og for så vidt angår sagerne T-132/00 og T-137/00 indeholder "phentermin" (K(2000) 452), har Retten (Anden Udvidede Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, R.M. Moura Ramos, og dommerne V. Tiili, J. Pirrung, P. Mengozzi og A.W.H. Meij; justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen, den 26. november 2002 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:

1)Kommissionens beslutninger af 9. marts 2000 (K(2000) 452, K(2000) 453 og K(2000) 608) annulleres for så vidt angår de lægemidler, der markedsføres af sagsøgerne.

2)Kommissionen bærer sagens omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sagerne om foreløbige forholdsregler.

____________

1 - EFT C 149 af 27.5.2000, C 163 af 10.6.2000, C 192 af 8.7.2000 og C 233 af 12.8.2000.