Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 13 päivänä maaliskuuta 2002, asiassa T-139/00, Laurent Bal vastaan Euroopan yhteisöjen komissio1

(Henkilöstö ( Sisäinen kilpailu ( Päätös olla hyväksymättä hakijaa kilpailuun ( Vaadittu työkokemus)

(Oikeudenkäyntikieli: ranska)

Asiassa T-139/00, Laurent Bal, kotipaikka Walhain (Belgia), edustajinaan asianajajat I. Cooreman ja T. Delvaux, prosessiosoite Luxemburgissa, vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehenään J. Currall), jossa kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan päätöksen, jolla kantajaa ei hyväksytty sisäiseen kilpailuun

COM/TB/99, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (toinen jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. M. Moura Ramos sekä tuomarit J. Pirrung ja A. W. H. Meij, kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen, on 13.3.2002 antanut tuomion, tuomiolauselma on seuraava:

1)Valintalautakunnan 24.2.2000 tekemä päätös, jolla kantajaa ei hyväksytty sisäisen kilpailun COM/TB/99 kokeisiin, kumotaan.

2)Kanne hylätään muilta osin.

3)Komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EYVL C 233, 12.8.2000.