Language of document :

Üldkohtu 6. detsembri 2012. aasta määrus - Scott versus komisjon

(kohtuasi T-366/00 RENV)1

Kohtumenetluse keel: inglise

Neljanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 61, 24.2.2001.