Language of document :

Beschikking van het Gerecht van 6 december 2012 - Scott/Commissie

(Zaak T-366/00 RENV)

Procestaal: Engels

De president van de Vierde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 61 van 24.2.2001.