Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

    Avskrivning av mål T-...(1)

    (Rättegångsspråk: ...)

Genom beslut av den ... har ordföranden på ... avdelningen vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt förordnat om avskrivning av mål T-..., ... mot ....

____________