Language of document :

Az Elsőfokú Bíróság 2007. március 29-i ítélete - Département du Loiret (Franciaország) kontra Bizottság

(T-369/00. sz. ügy)1

("Állami támogatások - Földterület eladási ára - A közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatás visszatéríttetését elrendelő határozat - A támogatás jelenértéke - Kamatos kamatláb - Indokolás")

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Département du Loiret (Franciaország) (képviselő: A. Carnelutti ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Rozet és J. Flett meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: Scott SA (Saint-Cloud, Franciaország) (képviselők: Sir Jeremy Lever QC, J. Gardner, G. Peretz barristers, R. Griffith és M. Papadakis solicitors)

Az ügy tárgya

A Franciaország által a Scott Paper SA/Kimberley-Clark részére nyújtott állami támogatásról szóló, 2000. július 12-i 2002/14/EK bizottsági határozat (HL L 12., 1. o.) részleges megsemmisítésére irányuló kereset.

Az ítélet rendelkező része

Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti a Franciaország által a Scott Paper SA/Kimberley-Clark részére nyújtott állami támogatásról szóló, 2000. július 12-i 2002/14/EK bizottsági határozatot az 1. cikkében hivatkozott terület kedvezményes ára formájában nyújtott támogatásra vonatkozó részében.

Az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezi a saját és a felperes, valamint a Scott SA költségeinek viselésére.

____________

1 - HL C 61., 2001.2.24.