Language of document : ECLI:EU:T:2007:100

T‑369/00. sz. ügy

Département du Loiret (Franciaország)

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Állami támogatások – Földterület eladási ára – A közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatás visszatéríttetését elrendelő határozat – A támogatás jelenértéke – Kamatos kamatláb – Indokolás”

Az ítélet összefoglalása

Államok által nyújtott támogatások – A támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító és visszatéríttetését elrendelő bizottsági határozat – A visszatérítendő összeg kiszámításának módjára vonatkozó indokolási kötelezettség

(EK 253. cikk)

Az EK 253. cikkben előírt indokolási kötelezettségnek nem tesz eleget a közművesített földterület kedvezményes árának formájában nyújtott, a Bizottság által jogellenesnek minősített állami támogatás visszafizettetéséről szóló bizottsági határozat, ha a címzett és a bíróság számára lehetetlen az ellenőrzés, tekintve, hogy a határozat nem tartalmaz elegendő információt annak vonatkozásában, hogy a Bizottság milyen módszerrel számolta ki a visszatérítendő összeget, amikor ez az elégtelenség abból ered, hogy nem közölték, hogy kamatos kamat alkalmazására került sor, amit semmilyen rendelkezés nem ír elő, és nem felel meg a Bizottság korábbi gyakorlatának sem, és a kamatos kamat alkalmazása a jelen ügyben jelentős következményekkel jár a visszatérítendő összegre, továbbá abból, hogy semmiféle magyarázat nem teszi lehetővé annak megértését, hogy miért az alkalmazott kamatláb került kiválasztásra, illetve abból, hogy semmi sem magyarázza a kedvezményezett által elért előny és az általa visszatérítendő összeg közötti kapcsolatot, végül pedig inkoherencia állapítható meg a határozat elfogadásának időpontjában elvégzett számításban alkalmazott kamatos kamat és a határozat elfogadása, és a tényleges visszatérítés közötti időszak tekintetében számított egyszerű kamat között.

(vö. 35–53. pont)