Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) la 5 noiembrie 2020 – Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad/TOTO SpA - Costruzioni Generali și Vianini Lavori SpA

(Cauza C-581/20)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Varhoven kasatsionen sad

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Trezoreria Republicii Polonia, reprezentată de Direcția Generală pentru drumuri naționale și autostrăzi)

Pârâte: TOTO SpA - Costruzioni Generali și Vianini Lavori SpA

Întrebările preliminare

1)    Articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1215/121 al Parlamentului European și al Consiliului trebuie interpretat în sensul că o acțiune precum cea descrisă în prezenta decizie de trimitere trebuie considerată, în tot sau în parte, o cauză care se încadrează în materia civilă sau comercială în sensul articolului 1 alineatul (1) din acest regulament?

2)    După exercitarea dreptului de a depune o cerere de adoptare a măsurilor provizorii/asigurătorii, cu privire la care instanța care este competentă pentru judecarea cauzei pe fond a statuat, instanța sesizată cu cererea de instituire a unei măsuri provizorii în același temei și în baza articolului 35 din Regulamentul (UE) nr. 1215/12 al Parlamentului European și al Consiliului trebuie considerată ca nefiind competentă de la momentul prezentării dovezilor privind adoptarea unei decizii în acest sens de către instanța care a judecat cauza pe fond?

3)    Dacă din răspunsurile la primele două întrebări preliminare rezultă că instanța sesizată cu o cerere în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1215/12 al Parlamentului European și al Consiliului este competentă, condițiile pentru dispunerea măsurilor asigurătorii în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1215/12 al Parlamentului European și al Consiliului trebuie interpretate în mod autonom? Trebuie să rămână neaplicată o prevedere care, într-o cauză precum cea de față, nu permite dispunerea unei măsuri asigurătorii împotriva unei instituții publice?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2012, L 351, p. 1).