Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 6. novembril 2020 – EuroChem Agro Hungary Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(kohtuasi C-583/20)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kúria

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: EuroChem Agro Hungary Kft.

Vastustaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Eelotsuse küsimused

1.    Kas käibemaksudirektiivi1 artiklit 273 tuleb tõlgendada nii, et sanktsioonide süsteem, mis ei võimalda riskirühma maksumaksjateks kvalifitseeritud maksumaksjate puhul määrata Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer’i (EKAER) (maantee kaubaliikluse elektrooniline kontrollsüsteem) suhtes toime pandud kerge rikkumise korral trahvi summas, mis on väiksem kui 30% summast, mis moodustab 40% veetava kauba väärtusest, ega trahvinõudest loobuda, ületab selle sättega liikmesriikidele antud volituste piire?

2.    Kas käibemaksudirektiivi artiklit 273 tuleb tõlgendada nii, et sellise suurusega trahv läheb (ebaproportsionaalselt) kaugemale sellest, mis on vajalik selles artiklis tunnustatud käibemaksu kogumise ning maksudest kõrvalehoidumise ärahoidmise eesmärgi saavutamiseks?

3.    Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 26 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et riskirühma maksumaksjatele kohaldatav sanktsioonide süsteem takistab kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumise põhimõtte tõhusat toimet?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).