Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 25. märtsil 2021 – Megatherm-Csillaghegy Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(kohtuasi C-188/21)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kúria

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Megatherm-Csillaghegy Kft.

Vastustaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Eelotsuse küsimused

1.    Kas käibemaksu neutraalsuse põhimõtet ning käibemaksudirektiivi1 põhjendust 30 ning artikleid 63, 167, 168, 178–180, 182 ja 273 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus 2007. aasta CXXVII seaduse käibemaksu kohta (az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény) 1. jaanuarist 2015 kuni 31. detsembrini 2017 kehtinud redaktsiooni § 137 lõike 3 viimane lause, mille kohaselt „ka juhul, kui maksuhaldur tunnistab maksukohustuslase maksukohustuslasena registreerimise numbri kehtetuks, ilma et ta oleks seda eelnevalt peatanud, kaotab maksukohustuslane õiguse maksu maha arvata päeval, millal selle numbri kehtetuks tunnistamise otsus jõustub“, ja selle seaduse § 137 ajavahemikul 1. jaanuarist 2018 kuni 26. novembrini 2020 kehtinud redaktsioonis, mis nägi ette, et „kui riigi maksu- ja tolliamet tunnistab maksukohustuslase maksukohustuslasena registreerimise numbri kehtetuks, kaotab maksukohustuslane õiguse maksu maha arvata päeval, millal selle numbri kehtetuks tunnistamise otsus jõustub“?

2.    Kas käibemaksudirektiivi artiklit 273 tuleb tõlgendada nii, et käibemaksu mahaarvamise õiguse kaotamine kohustusliku õigusliku tagajärjena läheb (ebaproportsionaalselt) kaugemale sellest, mis on vajalik maksu kogumise ning maksudest kõrvalehoidmise vältimise eesmärgi saavutamiseks?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).