Language of document :

2021 m. kovo 25 d. Kúria (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Megatherm-Csillaghegy Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Byla C-188/21)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kúria

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Megatherm-Csillaghegy Kft.

Kita administracinio proceso šalis: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pridėtinės vertės mokesčio neutralumo principas, taip pat PVM direktyvos1 30 konstatuojamoji dalis ir 63, 167, 168, 178–180, 182 ir 273 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos yra draudžiamas nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. galiojusios redakcijos az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (2007 m. Įstatymas Nr. CXXVII dėl pridėtinės vertės mokesčio) 137 straipsnio 3 dalies paskutinis sakinys „jei mokesčių administratorius panaikina apmokestinamojo asmens mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį prieš tai nesustabdęs jo galiojimo, apmokestinamasis asmuo taip pat netenka teisės į mokesčio atskaitą tą dieną, kai įsigalioja sprendimas panaikinti tą numerį“ ir nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 26 d. galiojusios redakcijos 137 straipsnis „jeigu valstybės mokesčių ir muitų administratorius panaikina apmokestinamojo asmens mokesčio mokėtojo identifikacinį numerį, šis netenka teisės į mokesčio atskaitą tą dieną, kai sprendimas panaikinti tą numerį tampa galutinis“?

2.    Ar PVM direktyvos 273 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad teisės į mokesčio atskaitą netekimas, kaip privaloma teisinė pasekmė, (neproporcingai) viršija tai, kas būtina pasiekti tikslui surinkti mokestį ir kovoti su mokestiniu sukčiavimu?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).