Language of document :

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 9 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Cluj - Roemenië) – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean / Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

(Zaak C-183/14)

[Prejudiciële verwijzing – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 167, 168, 179 en 213 – Herkwalificatie door de nationale belastingdienst van een handeling in een aan de btw onderworpen economische activiteit – Rech

het vertrouwensbeginsel verz

ginsel – Vertrouwens

beginsel – Nationale

regeling die de uitoefening

van het recht op aftrek afhankelijk stelt van de identificatie v

an de betrokken marktdeelnemer voor btw-doeleinden en de indien

ing van

een aangifte in die belasting]Procestaal: RoemeensVerwijzende rechterCurtea de Apel ClujPartijen in het hoofdgedingVerzoekende partijen: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile OlteanVerwerende partij: Direcția Generală a Finanțelor Publice ClujDictumHet rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel verzetten zich in omstandigheden als in het hoofdgeding niet ertegen dat ee

entificeerd toen hij die handelingen verrichtte, daarentegen de belasting moet betalen die hij had moeten innen, zolang hij niet naar behoren voor doeleinden van de belasting over de toegevoegde waarde is geïdentificeerd en de belastingaangifte niet is ingediend.

____________

1 PB C 253 van 4.8.2014.