Language of document :

Virkamiestuomioistuimen (kolmas jaosto) määräys 12.7.2011 - Hidalgo v. parlamentti

(Asia F-70/10)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 288, 23.10.2010, s. 75.