Language of document :

2011 m. liepos 12 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Hidalgo prieš Parlamentą

(Byla F-70/10)

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 288, 2010 10 23, p. 75.