Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 5. jūnija spriedums – Cantisani/Komisija

(lieta F-71/10) 1

Civildienests – Līgumdarbinieki – Konferenču tulks – Civildienesta noteikumu 12.a un 24. pants – Psiholoģiska vardarbība – Interešu konflikts – Prasība par kaitējuma atlīdzību

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Nicola Cantisani (Brisele, Beļģija) (pārstāvis S. de Lannoy, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Curall un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu, ar ko noraidīts prasītājas lūgums sniegt palīdzību saistībā ar psiholoģisko vardarbību, un prasība atlīdzināt nodarīto kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

N. Cantisani sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 317, 20.11.2010. 49. lpp.