Language of document :

Personaldomstolens dom av den 5 juni 2012 – Cantisani mot kommissionen

(Mål F-71/10)(1 )

(Personalmål – Kontraktsanställda – Konferenstolk – Artiklarna 12a och 24 i tjänsteföreskrifterna – Mobbning – Intressekonflikt – Yrkande om skadestånd)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nicola Cantisani (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. de Lannoy)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och J. Baquero Cruz)

Saken

Yrkande dels om ogiltigförklaring av svarandens beslut att avslå sökandens begäran om bistånd rörande den mobbning han usatts för, dels om ersättning för den skada han vållats.

Domslut

Talan ogillas.

Nicola Cantisani ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 317, 20.11.2010, s. 49.