Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 29. září 2011 – da Silva Tenreiro v. Komise

(Věc F-72/10)1

„Veřejná služba – Úředníci – Výběrové řízení – Článek 7 odst. 1 služebního řádu – Článek 29 odst. 1 písm. a) a b) služebního řádu – Zjevně nesprávné posouzení – Zneužití pravomoci – Odůvodnění“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraiinem, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Eggers a P. Pecho, zmocněnci)

Předmět věci

Zaprvé zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá kandidatura žalobce na obsazení pracovního místa ředitele ředitelství E „Spravedlnost“ GŘ „Spravedlnost, svoboda a bezpečnost“, jakož i rozhodnutí o jmenování nového ředitele. Zadruhé žádost o zrušení rozhodnutí uzavřít řízení o obsazení pracovního místa ředitele GŘ SSB.F „Bezpečnost“, jakož i rozhodnutí o jmenování nového ředitele

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení

____________

1 Úř. věst. C 317, 20.11.2010, s. 49.