Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 29. septembra spriedums – da Silva Tenreiro/Komisija

(lieta F-72/10) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Civildienesta noteikumu 7. panta 1. punkts – Civildienesta noteikumu 29. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Pilnvaru nepareiza izmantošana – Pamatojums

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraiinem, Beļģija) (pārstāvji S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji B. Eggers un P. Pecho)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt lēmumu, ar kuru tika noraidīta prasītāja kandidatūra uz E dienesta “Tieslietas” direktora amatu ģenerāldirektorātā “Tiesiskums, brīvība un drošība”, kā arī lēmumu iecelt jaunu direktoru. Otrkārt, prasība atcelt lēmumu izbeigt procedūru iecelšanai direktora amatā ĢD TBD.F “Drošība”, kā arī lēmumu iecelt jaunu direktoru.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 317, 20.11.2010, 49. lpp.