Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 29 septembrie 2011 – da Silva Tenreiro/Comisia

(Cauza F-72/10)1

[Funcție publică – Funcționari – Recrutare – Articolul 7 alineatul (1) din Statut – Articolul 29 alineatul (1) literele (a) și (b) din Statut – Eroare vădită de apreciere – Abuz de putere – Motivare]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraiinem, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Eggers și P. Pecho, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, cerere de anulare a deciziei de respingere a candidaturii reclamantului pentru ocuparea postului de director al Direcției E „Justiție” din cadrul DG Justiție, Libertate și Securitate, precum și a deciziei de numire a noului director. Pe de altă parte, cerere de anulare a deciziei de încheiere a procedurii de ocupare a postului de director al Direcției F „Securitate” din cadrul DG JLS, precum și a deciziei de numire a noului director

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă reclamantul la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 317, 20.11.2010, p. 49.